Célkitűzések

A nyugat-európai „asthma nurse” képzés mintájára 1994-ben Magyarországon is elkezdődött az asztma nővérek oktatása a Somogy Megyei Tüdő- és Szívkórház, valamint az akkori Astra Gyógyszergyár összefogásával. Ennek szükségességét és létjogosultságát az allergiás és asztmás megbetegedések sokszorosára nőtt száma igazolta.

A magyarországi asztma nővérek egymás közötti kapcsolatának ápolására, a továbbképzések és az egységes betegoktatás megvalósításának elősegítése céljából alakult meg 1995. szeptember 29-én a Magyar Asztma Nővérek Országos Egyesülete (rövidítve: MANO).

 

Az asztma nõvér feladatai

 1. betegoktatás és a beteg családtagjainak oktatása (különösen gyermekek esetében);
 2. tanácsadás a frissen diagnosztizált betegek és családtagjaik számára, az otthoni környezetre vonatkozóan is;
 3. kapcsolattartás a többi asztma nővérrel, az alapellátással, gondozókkal, intézményekkel, egyéb betegszervezetekkel, gyógyszergyártókkal és -forgalmazókkal, önkormányzatokkal, iskolákkal, óvodákkal és az egészségneveléssel foglalkozó szervezetekkel;
 4. részvétel a betegellátásban: gyógyszerek, inhaláló készülékek, aeroszolok helyes használatának megtanítása, a csúcsáramlásmérő és egyéb segédeszközök használatának betanítása, a megfelelő orvos-beteg kapcsolat kialakítása;
 5. a dohányzás és egyéb egészségkárosító szenvedélyekről való leszoktatás, a lakosság helyes életmódra való nevelése.

 

Az egyesület céljai

 • A komplex asztma-gondozás megvalósítása: szűrés, megelőzés, kezelés, felvilágosítás.
 • Az asztmás beteg helyzetének, problémáinak megismertetése a társadalommal, a segítségnyújtás lehetőségeinek felkutatása, figyelembe véve a primer, szekunder és a tercier prevenció nyújtotta lehetőségeket.
 • A szakorvossal együttműködve – a megfelelő tájékozottság birtokában, a rendelkezésre álló kezelési módok előnyeit maximálisan kihasználva – a beteg életminőségének javítása úgy, hogy az az egészségesekét a lehető legjobban megközelítse.
 • A egészségügyi törvényben meghatározott betegjogok érvényesülésének segítése.
 • Részvétel pályázatokon, és az elnyert támogatások felhasználása az asztma nővérek elméleti tudásának fejlesztésére és gyakorlati munkájának támogatására.
 • Az egyesület vezetősége képviseli a tagság érdekeit a magyar egészségügyi rendszeren belül, felveszi a kapcsolatot a hasonló érdekeltségű nemzetközi szervezetekkel, és az ott szerzett tapasztalatokat a hazai gyakorlatban is kamatoztatja.

 

Az egyesület non-profit szervezet, tagdíjakból és támogatásokból tarja fenn magát.
Tagsága azokból az egészségügyi dolgozókból (orvos, gyógyszerész, gyógytestnevelő, intézeti védőnő, diplomás ápoló, pulmonológus- allergológus szakasszisztens, intenzív terápiás nővér, bronchológus szakasszisztens, pulmonológiai osztályon, tüdőgondozóban allergológiai szakrendelőben tevékenykedő nővér, körzeti ápolónő stb.) tevődik össze, akik szívügyüknek érzik az asztma nővér képzést, hivatásuk vagy családjuk révén közelebb állnak az allergiás, asztmás betegek csoportjához, és átérzik azok mindennapi problémáit.

Az egyesület szakmai irányítását neves pulmonológus és allergológus szakorvosokból álló testület látja el, akik a rendezvényeknek, továbbképzéseknek és az asztma nővér tanfolyamoknak is rendszeres előadói.